יום שני, 2 באוגוסט 2010

מגרש 1


מגרש 15

מגרש 19

מגרש 32מגרש 34